• Dear forum reader,

    To actively participate on the forum by joining discussions or starting your own threads or topics, you need a game account and to REGISTER HERE!

Kom bij/Join 'De Nederlanders'

Dorfl the Clay

Well-Known Member
Er waait een frisse wind bij De Nederlanders! Wij zijn op zoek naar Zusters en Broeders die hoofdstuk 6 (bijna) hebben bereikt en een gezellig BS zoeken (waar zowel Nederlands als Engels wordt gesproken0 en die met plezier en motivatie om te groeien Elvenar willen spelen, zonder veel harde eisen. Wel hebben wij een paar afspraken: A. tenminste 3-4 x per week online, waarbij je je Zusters en Broeders ook burenhulp geeft B. als je vrijwillig (!) meedoet aan het weektoernooi haal je in elk geval 800 punten C. dubbele accounts zijn niet welkom D. laat het de magiërs weten als je langer dan 4 dagen afwezig bent.. Kom erbij!

There is a fresh wind blowing at De Nederlanders! We are looking for Sisters and Brothers who have (nearly) reached chapter 6 and who are looking for a pleasant FS (which is bilingual, Dutch and English) and who want to have fun and grow while playing Elvenar, without a lot of demands. We do have a few basics rules: A. online at least 3-4 times a week during which you give neighbourly help to your fellow members B. if you voluntarely (!) participate in weekly tournamenst, you contribute at least 800 points C. double accounts are not welcome D. inform the mages when you will be absent for more than 4 days... Join us!

Contact/info: dijamant / Dorfl the Clay
 
Last edited:
Top