• Dear forum reader,

    To actively participate on the forum by joining discussions or starting your own threads or topics, you need a game account and to REGISTER HERE!

Hollands glorie zoekt Nederlands sprekende leden

queen zelda

New Member
Wij zijn op Beta pas begonnen met een nieuw Broederschap. Tussen al die talen die gesproken worden zijn er zeker Mensen en Elven van Nederlandse afkomst die graag in hun eigen taal communiceren.
Kom daarom bij ons in het Broederschap, dan maken we er met z'n allen een mooi en gezellig club van.
 

Scoobydoo

Forum Moderator
Elvenar Team
We started on Beta with a new Brotherhood. Between all those languages spoken, there are certainly People and Elves of Dutch descent who like to communicate in their own language.
Come join us in the Brotherhood, then we all make it a nice and cozy club.

Please only English in the forum Thanks;)
 

Marindor

Community Manager
Elvenar Team
Guys, please English only here. Otherwise we'll have to close this thread. Thank you.