• Dear forum reader,

    To actively participate on the forum by joining discussions or starting your own threads or topics, you need a game account and to REGISTER HERE!

Search results

  1. Polskie bractwo turniejowe >> IMPERIUM PL << szuka wsparcia :)

    30 listopada założyliśmy nasze polskie bractwo turniejowe >> IMPERIUM PL << Mieliśmy dość robienia turniejów za innych. Odeszliśmy zatem z naszego starego bractwa i staramy się zebrać ekipę, żeby robić razem 10 skrzynek co tydzień. Na razie idzie nam świetnie. Za nami dwa turnieje z wynikami 10...